Nyheter

Mo industripark velger Nesna

Mo industripark (MIP) har kjøpt og skal utvikle Langsetvågen industriområde på Nesna

 Eiendomsselskapet MIP har store planer for Langsetvågen. På et møte den 22 mai på Nesna presenterte MIP for første gang sine utviklingsplaner for området ved direktør Arve Ulriksen

- Det skal tas ut ca 170 000 kubikkmeter stein for å lage en 200 meter lang kai med 50 meter bakland, det skal investeres i en grunnarbeid og en brakkerigg med bo og kantinemuligheter for arbeiderne, sa Ulriksen og fortsatte, - Det må etableres god nok vann og strømforsyning til både framtidig utvikling og drift av landstrømanlegg til eventuelle plattformer som er inne til vedlikehold og klassing. Han pekte også på en rekke mulige etableringer som kan komme i Langsetvågen ved en optimal utvikling.

Westcon

Arnt Skogsøy fra WestconArnt Skogsøy var også tilstede på møte og fortalte om sine planer for utviklingen av bedriten han leder, Westcon Helgeland:
- Vi ønsker å satse tungt i Langsetvågen og det innebærer flere store grep. I første omgang skal vi bygge ut kaia, vi må utvide verkstedet vårt med 600 kvm og også bygge en ny montasjehall på 2000kvm med port både mot dokka og ut mot kai. Vi forbereder oss til å kunne by på større oppdrag på Johan Castberg og Johan Sverdrup og da må vi ha de riktige fasilitetene, sa Skogsøy og fortsatte – Ambisjonen er å få ta del i det som skal skje innenfor oljenæringen i Barentshavet og Norskehavet framover.

Utvider

WestconDet er første gangen MIP kjøper områder utenfor Rana og Arve Ulriksen er klar på at MIP vil samarbeide med bedrifter over hele Helgeland når de satser på Langsetvågen – Ved at vi samarbeider på Helgeland gjør kaka større for oss alle, så vi holder alle orientert om våre planer i Langsetvågen, sa han.

Tidshorisonten

- Alt dette kommer naturlig nok ikke på en gang sa Ulriksen, - Vi skal begynne med en detaljreguleringsprosess og så vil vi se på utviklingen og behovene framover. Vi tar sikte på å begynne på kaia først så tar vi det derfra. Det som imidlertid er på det rene er at MIP er i ferd med å inngå avtaler med grunneiere om kjøp av areal langt utover det som er avsatt til industriområdet i dag og at det allerede er flere interessenter til å etablere seg, både eksterne og fra industriparken på Mo som ønsker en front på Langsetvågen.

Hvorfor Langsetvågen

I et intervju med Rana Næringsforening 17. juli sier markedssjef i MIP, Jan Ivan Gabor – Vi har jobbet i nesten tre år med planer om utviklingen av industriområdet. Det startet med utgangspunkt i at vi har tro på Helgeland som region og tro på en industriell utvikling i regionen. Vi så at oljenæringen beveget seg nordover og ga signaler om flere arbeidsplasser tilknyttet næringen i nord. Samtidig har vi en havbruksnæring som er i sterk vekst. Det å ha tilgang på kystnære industriområder anså vi for å kunne være strategisk viktig.

Vi har jobbet i nesten tre år med planer om utviklingen av industriområdet. Det startet med utgangspunkt i at vi har tro på Helgeland som region og tro på en industriell utvikling i regionen.Jan Ivar Gabor

ESA

Et forstyrrende element i etableringen har vært klagen til EFTAs kontrollorgan, European Surveillance Authority (ESA), om ulovlig statsstøtte til Mo Industripark. Denne saken ble avsluttet 23 august med at ESA valgte å ikke åpne sak mot MIP og avviser dermed klagen – Vi er glad for at ESA ikke har funnet uregelmessigheter ved salget og vi kan fortsette med å utvikle næringslivet og skape arbeidsplasser på Nesna. Det er det som hele tiden har vært målet, sier ordfører Hanne Davidsen i et intervju med Rana Blad 25. august i år.Skip i dokk ved Westcon

Sist redigertsøndag, 22 oktober 2017 19:10
Mer i denne kategorien Tomma i vekst »
Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu