Nyheter

50 år med båtliv

Nesna båtforening driver en av Helgelands fineste småbåthavner til glede for medlemmer og besøkende. Den fineste hvis du spør de!

I mai i år feiret båtforeningen 50 år dagen med stor festivitas. Båtforeningen har om lag 500 medlemmer og 300 båtplasser i småbåthavna. Det er et langt stykke arbeid fra den spede starten i 1966.

Nestor

Sverre Mogård Larsen var en av initiativtakerne til å stifte båtforeningen i 1966. Lærerskolelæreren kom til Nesna fra Træna og ønsket å ha en båt liggende for å drive hobbyfiske og matauk. Problemet var håpløse havneforhold og det var et evig strev å berge båtene når uværet kom. Det var også et behov for å få bygd et skikkelig fergeleie når veien til Levang sto ferdig. Så det ble tatt initiativ til et møte med Kystverket og det resultert i at en fikk midler til å bygge fiskerihavn og fergeleie. Mogård Larsen krydret historien med noen små anekdoter og fortalte om utviklingen.

Moværinger?

Det var med et smil om munnen han fortalte om den skarpe debatten hvorvidt en skulle åpne for medlemskap for andre enn folk bosatt i Nesna kommune. Han fortalte historien slik:
«Det var jo slik at der inne på Mo så hadde de jo forretningsfolk, advokater, ingeniører og en masse folk med praktiske kunnskaper, det var først da vi fikk fart på utviklingen i havna og det har vært udelt positivt med medlemmer fra nabokommunen Rana».

Nytt kapitel

Steinar Olsen, landbrukssjef og senere teknisk sjef i Nesna kommune, bidro også til å kaste lys over utviklingen den tiden han var leder av Nesna båteierforening, og særlig mudringen av den indre havna og støttemurene som Nesna maskinstasjon lagde for å hindre utglidning i havna. Det ble også fortalt om da båtforeningen sendte sine mest verbalt sterke og taleføre medlemmer til Kystverket i Kabelvåg for å få hjelp til å bygge en bølgebryter/molo ytterst i småbåthavna.

Nytt

Nesna båtforening har i de siste årene investert mye i å pynte og rydde opp rundt eget anlegg. Det er lagt asfalt og brostein, bygd flotte fasader mot gjestebrygga og rundt klubbhuset og ikke minst er det investert mye i nye flytepirer og bryggeanlegg. Dagens leder av foreningen, Dag Storholm, var klar på at pengene skulle brukes og ikke saltes ned på konto – Vi bruker pengene å skape et funksjonelt anlegg for båteierne, få ned vedlikeholdsbehovet og pynte opp, vi brukte en million kroner i fjor for å rydde rundt klubbhuset, sa han og fortsatte- Vi har etter vår mening en av de flotteste småbåthavnene i Norge, og det er vi veldig stolt av. Vi har blant annet gjesteplassene helt innerst i havna ved klubbhuset, og det er ikke vanlig i norske havner, sa han. Båtforeningen fikk også mye skryt av ordfører Hanne Davidsen. – Båtliv er folkehelse og hobby og vi ser hvor hyggelig dere har det. Det er blitt veldig fint her nede i havna, ja, dette er Nesna sitt smykke sa hun i sin hilsen til foreningen.

Nye planer

- Vi er i ferd med å flytte flytepirene tettere sammen slik at vi skal få på plass en ny pir, den jobben gjør vi på dugnad og det er et løft for foreningen, men vi må prøve å få mer plass, forteller Storholm. – Vi har en del på venteliste, og kunne ha fylt denne piren med en gang. Så det er liten tvil om at båtlivet er attraktivt for mange og en båtplass på Nesna henger høyt.

Nesna båtforening

Foreningen ble stiftet i 1966 og har i dag omtrent 500 medlemmer. Nesna båforening tilbyr ca 300 båtplasser. Leder: Dag Storholm. Dyreste plass: 36.000 i depositum, 4500 kr i årsavgift.

Sist redigertmandag, 23 oktober 2017 12:29
Mer i denne kategorien Emilie Sofies sommer »
Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu