Nyheter

Hundre år med lærerutdanning

Lærerutdanninga på Nesna fyller 100 år i 2018

Da lærerskolen ble etablert på Nesna høsten 1918 fantes kun en annen høyere utdanningsinstitusjon i Nord-Norge, Tromsø Seminar. Lærermangelen var prekær, særlig i Nordland.

Fylkestinget i Nordland hadde i 1916 henvendt seg til statlige myndigheter og bedt om at det ble etablert en lærerutdanningsinstitusjon i Nordland. Kun en for hele Nord-Norge var for lite. Hele landet opplevde lærernød, men Nordland var særlig utsatt. Saken stoppet imidlertid opp.

Ivar hjelvik 2bIvar Hjellvik. Foto: Ukjent.Da den nyansatte presten Ivar Hjellvik ankom Nesna i 1918 mente han en læreskole for Nordland burde lokaliseres her. Allerede i mai samme år lyste han ut tilbudet, og fra høsten var lærerutdanninga en realitet. Det hele startet i privat regi, uten statlig garanti, men med kommunal, fylkeskommunal og privat støtte.

Lærerskolen på Nesna ble dermed grunnlagt som privat foretak i 1918, fikk statstilskudd fra 1919, eksamensrett i 1922 og ble offentlig i 1924. På dette tidspunkt hadde lærerskolen fått nye og moderne lokaler og var den fjerde største lærerutdanningsinstitusjonen i Norge. Siden den gang har navnet blitt endret, lærere og elever har kommet og gått og innholdet er forandret. Nye bygninger er satt opp og revet. Av de fire opprinnelige bygningene står den staselige gamle hovedbygningen fra 1921 tilbake.

Lærerskolen har vært og er en viktig utdanningsinstitusjon i Nordland, nå i regi av Nord Universitet, studiested Nesna. Institusjonen spiller en vesentlig rolle i Nordlands skolehistorie, som den eldste for høyere utdanning i fylket. Men også kultur- og samfunnsmessig har utdanninga hatt stor betydning, langt utover det lokale nedslagsfeltet.

Tusenvis av lærere har fått sin utdanning på Nesna. De fleste har blitt i regionen og bidratt til å formidle kunnskap og kultur, samfunnsengasjement og velferd. Hundreårsjubilanten, lærerutdanninga, fortjener en skikkelig plass i Nordlands historie.

Sist redigertonsdag, 21 mars 2018 10:58
Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu