Logo
Skriv ut denne siden

Jernvilje

Lektor: Alice-Irene Ellefsen bor på Vågaholmen. Hun jobber på Jektvik skole og er en sterk faglig ressurs i naturfag på sin skole. Foto: Halvor Hilmersen. Lektor: Alice-Irene Ellefsen bor på Vågaholmen. Hun jobber på Jektvik skole og er en sterk faglig ressurs i naturfag på sin skole.

31 år gammel med eneomsorg for fire barn begynte Alice-Irene Ellefsen på Høgskolen i Nesna i 2010. Åtte år etter fullførte hun med mastergrad i naturfag.

- Da jeg så at de har tenkt å legge ned studietilbudet på Nesna, så ble jeg rasende, jeg ble faktisk eitrende forbanna, sier Alice Irene Ellefsen fra Vågåholmen i Rødøy – Jeg hadde aldri klart dette uten all hjelpa jeg fikk på Nesna. Det gjorde det mulig for meg, i min situasjon, å ta en utdanning i voksen alder og med fire små jenter. Jeg er nå lektor på Jektvik skole, og jobber som naturfaglærer i åttende og tiende klasse, samt kontaktlærer for første og andre klasse ved Jektvik.

Desentralisert

2Alice Irene med jentene sine på utsikten over Nesna.- Jeg startet på barnehagelærerutdanningen på Nesna i 2010, og reiste på samlinger med mine fire små jenter på tre, fem, sju og ni år. De måtte være med på alle mine reiser, da faren deres hadde sine utfordringer, forteller hun åpenhjertig. – De første årene var det et blodslit, med tung reisevei, uvær og mange hindringer, men vi ble jo vant etter hvert.

Tilrettelegging

Alice-Irene Ellefsen har tilbrakt mellom 12 og 18 uker på Nesna hver år, og fikk god kontakt med mange mennesker og institusjoner i Nesna. - På Nesna var det særlig fire faktorer som var helt avgjørende for meg. Jeg fikk begge småjentene inn på kortidsplass på Rabben studentbarnehage med flott personale som var fleksibel og barnehagen var ikke minst rimelig, forteller Ellefsen - Nesna Skole stilte også opp gjennom åtte år med hospiteringsordninger for alle ungene mine, og sørget for at de fikk en fin skolegang i den tiden vi var på Nesna. Jeg måtte sjøl passe på at de holdt tritt med skolen sin i Tjongsfjord. Jentene mine har gjort nok lekser for å si det sånn, smiler Ellefsen.

SiNe og HiNe

- Så kan jeg ikke få takke Samskipnaden nok, de bar madrasser, gjorde klart rom, flytta og gjorde ting klart for meg når jeg, uansett om det var om kvelden. De var utrolig serviceinnstilt, smiler Ellefsen - Jeg kunne jo ikke leie en fast hybel på Nesna, jeg hadde jo et annet huslån jeg måtte betjene, så hjelpen deres var helt avgjørende for meg for at jeg skulle klare det. Sist men ikke minst så var jo høgskolen og senere universitet flink til å hjelpe meg igjennom, med god kontakt med faglærere og fin tilrettelegging for meg som voksen.

Imperativt

Ellefsen er helt klar – Uten et samlingsbasert utdanning på en liten plass som Nesna, hvor jeg ble sett, hvor ungene mine ble sett og hvor jeg følte trygghet så hadde jeg aldri klart å ta den utdanningen som jeg har tatt. Jeg kunne ikke tatt den i Bodø og ikke tatt den i Trondheim. Hun fortsetter: - For meg og mange som meg på Helgeland, som har jobb eller familie som gjør at vi ikke kan flytte er studietilbudet på Nesna helt avgjørende.

Nesna kommune, Movegen 24, 8700 NESNA